Шполянська районна державна адміністрація
Черкаська область, Шполянський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Порядок організації прийому громадян

 

І. Загальні положення

 1.  Цей Порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян, у тому числі головою районної державної адміністрації, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація).
 2.  Посадові особи, що здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Порядком.
 3.  Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
 1. Організація і проведення особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації проводиться в приміщенні  районної державної адміністрації (м.Шпола, вул.Лозуватська, 60) в установлені графіком дні та години, виїзні прийоми - в додатково визначених місцях.

2. Попередній запис на особистий прийом громадян до голови райдержадміністрації проводиться із залученням керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, але не пізніше, ніж за 3 робочі дні до проведення прийому. Як виняток, жителі сіл району, попередньо можуть бути записані по телефону, або в день особистого прийому, не пізніше, ніж за годину до його початку, за умови надання необхідних для прийому документів.

3. Запис на особистий прийом громадян першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації проводиться у встановлений графіком день прийому з 8.00 і припиняється  не пізніше ніж за 30 хвилин до початку прийому працівниками сектора правового забезпечення та розгляду звернень громадян  апарату райдержадміністрації.

4. У разі перенесення особистого прийому голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації з поважних причин (відрядження, відпустка, участь у загальнодержавних та обласних заходах, хвороба тощо) працівниками сектора правового забезпечення та розгляду звернень громадян  апарату райдержадміністрації записаним громадянам повідомляється про дату проведення наступного особистого прийому громадян  згідно з графіком.

5. На особистий прийом громадян до голови райдержадміністрації можуть бути записані лише ті громадяни, звернення яких у поточному році розглядалися на особистому прийомі першим заступником, заступником або керівником апарату райдержадміністрації відповідно до їх напрямів діяльності та компетенції.

6. Повторний прийом громадян з питання, що вже розглядалося першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації проводиться після детального вивчення архівних документів із порушеного питання, з’ясування причин, що призвели до нього, за необхідності надаються громадянам детальні роз’яснення та можлива допомога.

7. На особистий прийом не записуються громадяни:

            1) звернення яких на день прийому знаходяться на розгляді в райдержадміністрації;

            2) які повторно звернулися з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

            3) які звернулися щодо вирішення питань, що не належать  до повноважень райдержадміністрації;

            4) які визнані судом недієздатними;

        5) звернення яких з приводу оскарження рішення були подані з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

 8. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань.

 9.  Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосується його звернення.

10. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом проводиться співбесіда, за результатами якої з’ясовується:

 1. прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, статус громадянина, зміст питання, викладеного по суті в письмовій формі;
 2. до кого із заступників голови облдержадміністрації громадянин звертався та яке прийнято рішення;                                                                                                        

      3. попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду, висновки, довідки, відповіді на звернення.

11. Головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян сектора правового забезпечення та розгляду звернень громадян  апарату райдержадміністрації:

   1) складає список громадян, які бажають потрапити на особистий прийом до голови райдержадміністрації  та надає його голові за день до дати прийому. Остаточний список записаних на особистий прийом надається у день прийому не пізніше ніж за годину до його початку;

    2) повідомляє по телефону або письмово громадян, записаних на прийом, про день і час прийому;

    3) забезпечує підбір матеріалів із питань, що  будуть розглядатися на особистому прийомі голови райдержадміністрації;

 4) не пізніше, ніж за два дні до дати прийому, запрошує керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі для надання необхідних матеріалів щодо розгляду звернень громадян записаних на особистий прийом;

  5) організовує проведення та бере участь у проведенні особистого прийому громадян;

 6) у день проведення особистого прийому громадян головою райдержадміністрації організовує роботу консультативного центру із залученням керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади в районі, які надають необхідну допомогу у вирішенні питань громадянам, які не записані на особистий прийом.

12.Особистий прийом громадян проводиться в порядку черговості. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

1) жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати - героїня“;

2) інвалідів Великої Вітчизняної війни;

3) героїв Соціалістичної праці;

4) героїв Радянського Союзу;

5) героїв України.

13. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, здійснюється на загальних підставах.

14. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку та особи, які перебувають у родинних відносинах

з цими громадянами. Представник громадянина пред’являє довіреність, складену відповідно до вимог чинного законодавства.

15. У випадку, коли порушене громадянином питання не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення (у разі його згоди) може бути надано усно під час особистого прийому, про що обов’язково вноситься відповідний запис до картки особистого прийому.

16. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому ж самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

17. Відповідні консультації з порушених громадянами питань надаються також працівниками сектора правового забезпечення та розгляду звернень громадян  апарату райдержадміністрації.

18. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому, реєструються у секторі правового забезпечення та розгляду звернень громадян  апарату райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та надсилаються згідно з чинним законодавством на розгляд до виконавців.

ІІІ. Особливості проведення виїзного особистого прийому громадян

 1.  Проведення виїзного особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації, у населених пунктах району здійснюється 2 рази на місяць, згідно з графіком, який затверджується щомісячно.
 2.  Після затвердження головою райдержадміністрації зазначеного графіка, інформація про місце і час проведення виїзного прийому громадян надається сектором правового забезпечення та розгляду звернень громадян  апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж за три  дні до його проведення, районним комунальним засобам інформації, виконавчим комітетам сільських рад для оприлюднення.
 3.  Попередній запис на виїзний особистий прийом громадян проводиться відповідальними працівниками сільвиконкомів не пізніше, ніж за день до його проведення.
 4.  До 13 00 дня, що передує виїзному особистому прийому громадян, до сектора правового забезпечення та розгляду звернень громадян  апарату райдержадміністрації передається список громадян, які записалися на особистий прийом або інформація про відсутність запису.
 5. Організацію і проведення особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступником голови, у тому числі попередній запис громадян, забезпечують голови сільвиконкомів.
 6.  Графіки виїзних особистих прийомів громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації не пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю прийому, оприлюднюються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації в районних комунальних засобах інформації та надсилаються сільвиконкомам.
 1.  До 22 числа, місяця, що передує місяцю прийому, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації надають до сектора правового забезпечення та розгляду звернень громадян  апарату райдержадміністрації пропозиції про час і місце проведення ними виїзного особистого прийому громадян.
 2.  Узагальнена інформація, підготовлена за наслідками аналізу звернень громадян, поданих на особистому прийомі, включається до відповідних аналітичних довідок.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора