Шполянська районна державна адміністрація
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Як захищені трудові права дітей в Україні

Дата: 29.11.2018 15:44
Кількість переглядів: 163

   Відповідно до Кодексу законів про працю України (статті 51, 122,187-198, 201-211) особи, які не досягли 18-річного віку, але вже мають право вступати в трудові відносини, користуються пільгами, встановленими законодавством України в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці, а саме:

    - не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, діти можуть, як виняток, прийматись на роботу з досягненням п’ятнадцятирічного віку;

  - для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю, і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює;

    - на кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років,  із зазначенням дати їх народження;

   - забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46. Забороняється також залучати осіб молодших вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996№ 59 «Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми);

   - забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні;

   - для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку, їм надаються також і інші пільги;

    - скорочена тривалість робочого часу встановлюється, зокрема, для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої вище для осіб відповідного віку;

   - заробітна плата працівникам, молодшим вісімнадцяти років, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати. Передбачено, що для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого  дня протягом тижня). Вони звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин;

   - щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи працівникам віком до вісімнадцяти років надається за їх з0аявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Крім того, працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

         1) випускних іспитів в основній школі – тривалістю 10 календарних днів;

         2) випускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 календарні дні;

         3) перевідних іспитів в основній та старшій школах – від 4 до 6 календарних днів.

   Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та  28 календарних днів;

   - усі особи молодші вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

   Відповідно до статей 259 та 260 Кодексу Законів про працю України нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд за охороною праці здійснюють спеціально уповноважені органи та інспекції (Державна інспекція України з питань праці, Держгірпромнагляд України, їх територіальні підрозділи тощо).

   З метою запобігання найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідвції, забезпечення державного нагляду та контролю стану дотримання вимог законодавства про працю щодо неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, працівниками Державної інспекції України з питань праці спільно  з працівниками служби у справах дітей  проводяться перевірки стану дотримання вимог законодавства про працю щодо неповнолітніх осіб.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора