Шполянська районна державна адміністрація
Черкаська область, Шполянський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Інформація Шполянського районного військового комісаріату щодо організації та проведення призову громадян України на строкову військову службу

Дата: 12.03.2019 15:34
Кількість переглядів: 131

   Відповідно до Указу Президента України від 30 січня 2019  № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році» з 01 квітня 2019 року  розпочинається призов громадян України на строкову військову службу.

   Призову на строкову військову службу (виклику на призовну районну комісію) підлягають громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку.

  На комплектування військ (сил) не направляються призовники, які не мають базової загальної середньої освіти, мають низькі морально-ділові якості, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку, зловживали алкоголем чи вживали наркотичні речовин та у яких під час призову виявлено захворювання згідно з Переліком статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають придатність до військової служби Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

  Указом Президента України від 24 вересня 2014 року  744 заборонено залучення військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань в  Донецькій та Луганській областях.

    Призов молодого поповнення для комплектування Збройних Сил України проводиться тільки через навчальні центри для отримання ним військово-облікових спеціальностей.

 

2. Хто здійснює призов на строкову військову службу?

   Призов громадян України на строкову військову службу є державною функцією, який організовується та здійснюється районною державною адміністрацією спільно з виконавчими органами місцевого самоврядування та у взаємодії з районним військовим комісаріатом.

   Для проведення призову розпорядженням районної державної адміністрації від 04.02.2019  № 24 «Про черговий призов громадян призовного віку на строкову військову службу в квітні – червні 2019 року» утворена призовна комісія, яку очолює голова комісіїзаступник голови райдержадміністрації.

 

3. Які дії призовника, коли він отримує повістку? Якщо він вчасно не звернеться до військкомату? Відповідальність призовників за порушення правил військового обов’язку?

  Призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

    У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку призову, визначеного Указом Президента України.

    Призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.

    Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

  У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

     - переведення на роботу в іншу місцевість;

     - прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

     - направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

    Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

      - перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

      - смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

    За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

     Адміністративна: за порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсуття або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством;  

     кримінальна: у разі неявки призовника без поважних причин у строки встановлені військовим комісаріатом та вказані у повістці, до ОЗП для відправлення у військову частину карається обмеженням волі на строк до трьох років (кримінальний кодекс України, стаття 335).

 

4. Медичний огляд призовників

  Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах лікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. У разі потреби для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей.

    Придатність призовників до військової служби за станом здоров’я та фізичного розвитку кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки.

   Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об’єктивні дані, виявлені в процесі медичного огляду, а також установлений діагноз заносяться кожним лікарем-спеціалістом в облікову картку призовника та інші документи, передбачені Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, і скріплюються особистим підписом лікаря-спеціаліста із зазначенням дати проведення медичного огляду.

 

5. Які категорії громадян не підлягають призову? Які довідки та документи для цього потрібні?

   Призову на строкову в/службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної  призовної комісії відповідно до цього Закону отримають відстрочки.

  • за сімейними обставинами (непрацездатні батьки,  дитину до 3-з років, двох і більше дітей, вагітну дружину);
  •  за станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);
  • для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та ПТУ – до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву);
  •  для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ).

   Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату:

      письмова заява призовника;

      довідка про склад сім’ї (форма-3);

      копії паспортів, свідоцтв про одруження, свідоцтв про народження дітей;

      документи, якими достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи;

    медичні документи за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріплені печаткою (про вагітність дружини).

   Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

 

6. На які соціальні гарантії може розраховувати призовник?

   При призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року;      

   Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:

 - військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу  згідно встановленим норм;

   - при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів ( залежно від військового звання і посади, для військовослужбовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування - 12 окладів;

  - їм надається відпустка (10 календарних днів) без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

    - час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;

    - за ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову;

     - за ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

     - після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі:

       а). середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали);

      б). у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

   Особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.

   Військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

   Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора